Bestuur - Uitvaartvereniging Bolsward

Ga naar de inhoud
Bestuur

voorzitter:
dhr. J. Kuiper tel. 0515-575720     *

secretaris en ledenadministratie:
mevr. E. Zwaagstra-IJntema tel. 0515-572938     *

penningmeester:
dhr. A. Attema tel. 0515-859409

leden:
mevr. G. la Roi-Miedema tel. 0515-576433
vacature
Terug naar de inhoud