Informatie - Uitvaartvereniging Bolsward 2023

Ga naar de inhoud
Informatie

Wanneer een lid komt te overlijden dan zal de vereniging een ledenkorting verstrekken op de uitvaartkosten. Tijdens de laatste ledenvergadering is deze korting vastgesteld op € 1.300,- voor elk type lidmaatschap.

Bij een geval van overlijden kunnen de nabestaanden gebruik maken van de onderstaande uitvaartleider:

Boermans & de Vries Uitvaartzorg, De Draei 13, 8621 CZ te Heeg tel. 0515-855757 www.bvuitvaartzorg.nl

Naast bovenstaande uitvaartleider is elk lid vrij iedere andere willekeurige uitvaartleider in Nederland te selecteren.
Terug naar de inhoud