Statuten & reglement - Uitvaartvereniging Bolsward 2023

Ga naar de inhoud
Statuten & reglement

De vereniging en haar leden zijn gebonden aan de regels zoals die zijn opgesteld in de statuten en het (huishoudelijk)reglement van de vereniging. Eventuele wijzigingen hierin of andere besluiten worden gedaan door de algemene ledenvergadering. De volledige inhoud van de statuten kunt u hieronder in PDF downloaden.

Terug naar de inhoud