Contributie - Uitvaartvereniging Bolsward

Ga naar de inhoud
Contributie

Op de ledenvergadering van van 10 mei 2022 is de contributie voor 2023 vastgesteld. Hierbij is besloten om het ledenbestand te harmoniserendoor de contributie voor elk type lidmaatschap gelijk te stellen en daarnaast de contributie niet te verhogen.
 
De leden bijdragen zijn:
B lid € 28,50 per persoon en € 53,50 per partnerschap
D lid € 28,50 per persoon en € 53,50 per partnerschap
E lid € 28,50 per persoon en € 53,50 per partnerschap
F lid € 28,50 per persoon en € 53,50 per partnerschap
G lid € 28,50 per persoon en € 53,50 per partnerschap
K t/m Z leden 28,50 per persoon en € 53,50 per partnerschap.

Kinderen tot 18 jaar gratis, van 18 jaar € 28,50 per jaar.
(gerekend vanaf het jaar waarin het lid 18 jaar wordt)

Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december. Lidmaatschappen welke in de loop van het boekjaar ingaan, betalen bij toetreding in de eerste helft van het jaar over het volledige jaar de contributie. Bij toetreding gedurende de tweede helft van het jaar is de helft van de contributie verschuldigd.
Daarnaast hanteren wij administratiekosten:
automatische incasso € 1,00, overboeking € 3,00 en betalingsherinnering € 5,00.

Terug naar de inhoud